Text/HTML

Minimize

KO JE DUŽAN DA ANGAŽUJE SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE?

U skladu sa Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10) snabdevač opasnih hemikalija tj. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije dužan je da obezbedi savetnika za hemikalije.

 

KO NE MORA DA OBEZBEDI SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE?

Savetnika za hemikalije nisu dužni da obezbede:

 

·         poljoprivredne apoteke,

·         maloprodajni objekti u kojima se stavljaju u promet hemikalije,

·         snabdevači koji stavljaju u promet hemikalije u količini manjoj od 100 kg godišnje,

·         snabdevači koji godišnje stavljaju u promet hemikalije koje izazivaju zabrinutost u količini manjoj od 1 kg za supstancu ili 10 kg za smešu koja sadrži supstancu koja izaziva zabrinutost