Minimize

     Licencirani savetnik za hemikalije može vam pomoći


  - pri izradi dokumentacije za upis hemikalija u registar hemikalija(dosije o hemikalijama)

  - u primeni odredba koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje

  - u izradi (prevod sa bilo kog jezika i usaglašavanje sa srpskim propisima) bezbednosnog lista za hemikaliju koja se stavlja u 

  - sprovodi procedure potrebne u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija
 
  - informiše i sarađuje na primeni zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja određenih opasnih hemikalij

  - upis biocidnog proizvoda u privremenu listu

  - sprovođenju odredbi zakona o biocidnim proizvodima