Minimize


      Savetnik za hemikalije Vam pruža usluge u oblasti Zakonskih regulativa o hemikalijama i biocidnim proizvodima.       Savetnik za hemikalije može biti stalno zaposlen ili povremeno angažovan u zavisnosti od vrste aktivnosti snabdevača kao i od vrste, odnosno  količine opasne hemikalije koju snabdevač stavlja u promet (Zakon o hemikalijama - Sl. glasnik   br. 36/09, 88/10, 92/11).

 

       Snabdevač (snabdevač je pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji   korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije) je dužan da obezbedi savetnika za hemikalije najkasnije do 9. 3. 2013. godine.

 

       Ako ste snabdevač sledećih proizvoda

Ulja od maslina, kikirikija, semena suncokreta, lana, palme,kokosovog oraha,repica, jojobe, slačice, životinskih  masti i ulja, glicerola, biljnih voskova, nedenaturisanog etil alkohola  alkoholne jačine  80%vol ili više, kao i  denaturisaniog etil-alkohola i ostalih alkohola različite jačine, soli uključujući so za jelo, kreča, cementa, azotnih  đubriva, fosfornih đubriva, mineralnih ili hemijskih đubriva, materije za bojenje, lak boja, pigmenata, boja za umetničko  slikarstvo, staklorezačkiog kita, štamparske boje, eteričnih ulja, mešavina mirisnih materija, preparata za upotrebu pre, za vreme i posle brijanja, sapuna, preparata za podmazivanje, motornih ulja i maziva, sredstva za dezinfekciju vode u  bazenima,masa za modelovanje, lepkova, enzima, baruta, preparata za punjenje i gašenje u požarnim aparatima, vezivna sredstva za livačke kalupe, prirodni kaučuk, staklena vlakna i drugo, treba vam

savetnik za hemikalije.